جدیدترین اخبارجهاندولت فدرالکانادا

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان شناخته میشوند

مهاجرت به کانادا : کانادا اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان شناخته میشوند

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان شناخته میشوند

 کانادا و امریکا سال 2019 (در میان دیگر کشورها) همچنان به عنوان مهاجر پذیرترین کشورها

شناخته شدند.

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان شناخته میشوند
مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان

ترجمه : تهرانتو نیوز _ منبع : گالوپ

در حقیقت ، با امتیاز 8.46 ( از 9 امتیاز) در شاخص پذیرش مهاجرین در گالوپ (Gallup) که یک شرکت

مشاوره مدیریتی در امریکا می باشد ، کانادا برای اولین بار از کل جهان پیشی گرفت و آمریکا با امتیاز 7.95

در جایگاه ششم واقع شد.

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان شناخته میشوند
مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان

مهاجرپذیرترین کشورها در جهان

 

مهاجرپذیرترین کشورها در جهان
مهاجرپذیرترین کشورها در جهان

کشورهایی که با * مشخص شده اند در لیست 2016-2017 قرار ندارند

 

کانادا      

شاخص پذیرش مهاجر

8.46

ایسلند 8.41
نیوزلند 8.32
استرالیا 8.28
سیرالئون 8.14
آمریکا 7.95
بورکینافاسو* 7.93
سوئد 7.92
چاد* 7.91
ایرلند* 7.88
رواندا 7.88

این شاخص برمبنای سه سوال که موسسه گالوپ در سال 2016 از مردم 140 کشور پرسید و در سال 2019 با پرسیدن همان سوالات از 145 کشور نتایج آن را به روز رسانی کرد طراحی شده است.

 

 در نظرسنجی از مردم  در رابطه با حضور مهاجرین در کشور آنها ، زندگی در همسایگی آنها و ازدواج یکی از آنها با اعضای خانواده شان گزینه خوبی است یا بد ، سوال شده است.

 

شاخص بدست آمده حاصل مجموع امتیازاتی است که از پاسخ به این سوالات با حداکثر 9 امتیاز

(هر سه گزینه خوب است) و حداقل ممکن با صفر امتیاز (هر سه گزینه بد است) بدست آمده است.

 

هرچه امتیاز بالاتر باشد ، میزان پذیرش مهاجرین در این کشورها بیشتر خواهد بود.

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان

هردو کشور امریکا و کانادا که تاریخچه طولانی در پذیرش مهاجر دارند ، در لیست ارزیابی 2019 بعنوان

مهاجر پذیرترین کشورها شناخته شدند اما از آن زمان به بعد سیاست پذیرش مهاجر این دو کشور هرکدام

مسیر مجزایی را در پیش گرفت و این در حالی بود که جاستین ترودو ، نخست وزیر کانادا درب های کانادا را

بازتر کرد و دونالد ترامپ ، رئیس جمهور امریکا برای بستن درب های کشورش تلاش بیشتری کرد.

 

با این وجود ، میزان پذیرش مهاجرین از طرف ساکنین هر دو کشور تغییری نکرد و تقریبا میتوان گفت

در همان نقطه ای که در 3 سال اخیر قرارداشت ، باقی ماند.

 

94 درصد از مردم کانادا مهاجرینی که به کشور آنها آمده اند را قبول کردند ؛ 95 درصد همسایه شدن با آنها

را می پذیرند و از هر 10 نفر بیش از 9 نفر (91٪) ازدواج یک فرد مهاجر با یکی از اعضاء خانواده خود را خوب

می دانند.

 

امریکایی ها هم تقریبا همین آمار را داشته اند اما آمار آنها با مردم کانادا دقیقا برابری نمیکرد

بطوریکه از هر 10 آمریکایی 9 نفر (%90) بیان کردند که زندگی در همسایگی یک مهاجر میتواند گزینه خوبی

باشد و آمار مشابهی نیز  (%87) بیان کردند زندگی در همسایگی هموطنان خودشان را می پسندند و

 85 درصد نیز ازدواج یک مهاجر با اعضاء خانواده خود را خوب می دانستند.

 

پذیرش مهاجر از مسیرهای از هم گسسته سیاسی پیروی میکند

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان

از سال 2017 ، سیاست پذیرش مهاجر از طرف دو کشور امریکا و کانادا شروع به دو قطبی شدن نهاده است.

 

در ایالات متحده ، کسانی که عملکرد دونالد ترامپ را تأیید کردند ، در شاخص پذیرش مهاجران امتیاز 7.10

از 9.0 امتیاز را به دست آوردند ، در حالیکه کسانی که این نظر را قبول نکردند ، 8.59 را در این شاخص

کسب کردند.

 

در کانادا افرادی که با عملکرد جاستین ترودو موافق بودند 8.73 و افراد مخالف 8.21 امتیاز را در

شاخص گرفتند.

 

همین ارتباط ، میان میزان پذیرش مهاجرین و رضایت مردم از عملکرد دولت مردان نیز دیده شد که البته

امتیاز مردم کانادا با مردم آمریکا باهم برابری نمیکرد.

 

شکاف سیاسی درباره مهاجرین در کانادا و آمریکا

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان

شکاف سیاسی درباره مهاجرین در کانادا و آمریکا
شاخص پذیرش مهاجر  

آمریکایی ها

7.10 تایید ترامپ
8.59 عدم تایید ترامپ
7.10 تایید (چگونگی) اداره کشور
8.49 عدم تایید (چگونگی) اداره کشور

کانادایی ها

8.73 تایید ترودو
8.21 عدم تایید ترودو
8.59 تایید (چگونگی) اداره کشور
8.31 عدم تایید (چگونگی) اداره کشور

GALLUP WORLD POLL, 2019

جالب توجه است که در امریکا ، اختلافاتی در میزان پذیرش مهاجران در میان کسانی که بیشترین شناخت را براساس شهر و کشور دارند (8.16) و افرادی که بیشترین شناخت آنها براساس مذهب و نژاد است (7.69)، وجود دارد.

در کانادا، هیچگونه اختلاف پذیرشی براساس چگونگی شناخت مهاجر وجود ندارد.

 

در هر دو کشور افراد تحصیل کرده بیشترین سطح پذیرش را دارند

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان

طبق آمارهای 2017 ، بیشترین بخش پذیرش مهاجر برای هر دو گروه مردمان امریکا و کانادا به یک موضوع اختصاص داشت :

مردم تحصیل کرده و مردمان ساکن در مناطق شهری بیشترین سطح پذیرش را دارند.

 

جالب است که الگوی سنی در میان این دو کشور متفاوت بود.

در آمریکا ، میزان پذیرش در میان آمریکایی های جوان بیشتر بود و با افزایش سن ، این میزان کاهش پیدا میکند به طوریکه آمریکایی های 15 تا 29 ساله امتیاز 8.34 را در شاخص به خود اختصاص دادند در حالیکه این امتیاز با افزایش سن افراد به 7.37 کاهش پیدا کرد.

 

در کانادا هیچ تفاوت آماری قابل توجهی براساس سن افراد دیده نشد.

 

پذیرش مهاجر از طرف مردم کانادا و آمریکا براساس گروه سنی

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان

پذیرش مهاجر از طرف مردم کانادا و آمریکا براساس گروه سنی
پذیرش مهاجر از طرف مردم کانادا و آمریکا براساس گروه سنی
شاخص پذیرش مهاجر

 

آمریکایی ها
8.34 15-29
8.11 30-44
8.04 45-54
7.79 55-64
7.37 +65
کانادایی ها
8.32 15-29*
8.54 30-44
8.53 45-54
8.41 55-64
8.51 +65

کلام آخر

هردو کشور آمریکا و کانادا در پذیرش مهاجر سابقه طولانی دارند اما در طی چند سال گذشته ،

سیاست های این دو کشور هر کدام در جهت مخالف با دیگری حرکت کرده است.

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان

به علت شیوع بیماری همه گیر در سراسر جهان ، کشور کانادا در میزان پذیرش مهاجر سرعت کندتری

به خود گرفته است اما با این وجود در حدفاصل سال های 2019 تا 2021 با پذیرش سالانه یک میلیون نفر

مهاجر همچنان هدف افزایشی خود را در این زمینه تامین خواهد کرد.

 

در دولت ایالات متحده آمریکا ، تخمین زده شده است که از زمان صحبت های دونالد ترامپ میزان

مهاجرت قانونی تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده باشد.

 

اگرچه ، بنظر می رسد که این تغییرات نتوانسته اند به طرز چشمگیری روی میزان پذیرش مردم

از مهاجرین تاثیرگذار باشند.

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان

افراد ساکن در هر کدام از این کشورها و خصوصا مردم کانادا همچنان مهاجرینی را که میتوانند

در شکل دادن آینده این کشور موثر باشند را مورد پذیرش خود قرار میدهند.

 

برای اطلاعات بیشتر درباره چگونگی عملکرد گالوپ به Gallup World Poll مراجعه نمایید.

برای متدلوژی کامل و اطلاعات دقیق تر لطفا به Gallup’s Country Data Set details مراجعه نمایید.

مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان شناخته میشوند
مهاجرت به کانادا : امریکای شمالی اولین و امریکا ششمین کشور مهاجر پذیر در جهان شناخته میشوند

مهاجر پذیرترین کشورها        مهاجر پذیرترین کشورها            مهاجر پذیرترین کشورها

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!
بستن
بستن