مقالات

آشنایی با انواع گرایشات جنسی به مناسبت pride parade در تورنتو

آشنایی با انواع گرایشات جنسی به مناسبت pride parade در تورنتو

آشنایی با انواع گرایشات جنسی به مناسبت pride parade در تورنتو pride parade یا رژه غرور جامعه دگرباشان جنسی (شامل بر افراد همجنس‌گرای زن و مرد، دوجنس‌گراها، ترنس‌جندرها و تراجنسیتی‌ها، میان‌جنسی‌ها، کوییرها، سکشوآل‌ها و مانند آن) به یک روز یا ماه مشخص در تقویم شهرهای مختلف دنیا اطلاق می‌شود که در آن فستیوالی بزرگ برای