شهروندان شاغل و کارکنان بریتیش کلمبیا از ۱ ژانویه هر سال ۵ روز مرخصی استعلاجی همراه با حقوق دریافت می کنند

شهروندان شاغل و کارکنان بریتیش کلمبیا از 1 ژانویه هر سال 5 روز مرخصی استعلاجی همراه با حقوق دریافت می کنند

شهروندان شاغل و کارکنان بریتیش کلمبیا از ۱ ژانویه هر سال ۵ روز مرخصی استعلاجی همراه با حقوق دریافت می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا