تعداد شهروندان انتاریو که در سه ماه دوم امسال این استان را ترک کردند در سی سال گذشته بی سابقه بوده است

تعداد شهروندان انتاریو که در سه ماه دوم امسال این استان را ترک کردند در سی سال گذشته بی سابقه بوده است

تعداد شهروندان انتاریو که در سه ماه دوم امسال این استان را ترک کردند در سی سال گذشته بی سابقه بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا