حمله لباس شخصی‌ها به مدرسه دخترانه اردبیل باعث کشته‌شدن یک دانش آموز بدلیل ضرب و شتم شد

حمله لباس شخصی‌ها به مدرسه دخترانه اردبیل باعث کشته‌شدن یک دانش آموز بدلیل ضرب و شتم شد

حمله لباس شخصی‌ها به مدرسه دخترانه اردبیل باعث کشته‌شدن یک دانش آموز بدلیل ضرب و شتم شد

دکمه بازگشت به بالا