تظاهرات امروز نمازگزاران زاهدان دست کم ۵ کشته بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی و ۱۴ مجروح داشت

تظاهرات امروز نمازگزاران زاهدان دست کم 5 کشته بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی و 14 مجروح داشت

تظاهرات امروز نمازگزاران زاهدان دست کم ۵ کشته بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی و ۱۴ مجروح داشت

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!