وزیر کشاورزی آلبرتا به دلیل نوشیدن الکل در محل کار استعفا داد

وزیر کشاورزی آلبرتا به دلیل نوشیدن الکل در محل کار استعفا داد

وزیر کشاورزی آلبرتا به دلیل نوشیدن الکل در محل کار استعفا داد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا