علیرضا خوشکار بیاتی جوان ۳۰ ساله در تجمعات اعتراضی ۱۶ آذر با گلوله مستقیم ماموران کشته شد

علیرضا خوشکار بیاتی جوان ۳۰ ساله در تجمعات اعتراضی ۱۶ آذر با گلوله مستقیم ماموران کشته شد

علیرضا خوشکار بیاتی جوان ۳۰ ساله در تجمعات اعتراضی ۱۶ آذر با گلوله مستقیم ماموران کشته شد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!