ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه حماس و فرماندهان سپاه پاسداران اعمال کرد

ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه حماس و فرماندهان سپاه پاسداران اعمال کرد

ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه حماس و فرماندهان سپاه پاسداران اعمال کرد

دکمه بازگشت به بالا