سازمان آمار کانادا اعلام کرد نرخ تورم سالانه در ماه مارس به ۶.۷ درصد رسید

سازمان آمار کانادا اعلام کرد نرخ تورم سالانه در ماه مارس به 6.7 درصد رسید

سازمان آمار کانادا اعلام کرد نرخ تورم سالانه در ماه مارس به ۶.۷ درصد رسید

دکمه بازگشت به بالا