اعراب، بمباران غزه را محکوم می‌کنند و برای صلح با اسرائیل دست و پا می‌زنند

اعراب، بمباران غزه را محکوم می‌کنند و برای صلح با اسرائیل دست و پا می‌زنند

اعراب، بمباران غزه را محکوم می‌کنند و برای صلح با اسرائیل دست و پا می‌زنند

دکمه بازگشت به بالا