آرژانتین خواستار دستگیری وزیر کشور جمهوری اسلامی در رابطه با بمب گذاری مرکز یهودیان در سال ۱۹۹۴ شد

آرژانتین خواستار دستگیری وزیر کشور جمهوری اسلامی در رابطه با بمب گذاری مرکز یهودیان در سال 1994 شد

آرژانتین خواستار دستگیری وزیر کشور جمهوری اسلامی در رابطه با بمب گذاری مرکز یهودیان در سال ۱۹۹۴ شد

دکمه بازگشت به بالا