سلاح هسته‌ای ایران: تهران ممکن است به زودی به بمب هسته‌ای دست یابد اما استفاده از آن برای آخوندها انتحاری خواهد بود

سلاح هسته‌ای ایران: تهران ممکن است به زودی به بمب هسته‌ای دست یابد اما استفاده از آن برای آخوندها انتحاری خواهد بود

سلاح هسته‌ای ایران: تهران ممکن است به زودی به بمب هسته‌ای دست یابد اما استفاده از آن برای آخوندها انتحاری خواهد بود

دکمه بازگشت به بالا