کشته شدن بیش از ۹۸ نفر از مردم حاضر درصحنه انفجار تانکر حمل سوخت در سیرالئون

کشته شدن بیش از 98 نفر از مردم حاضر درصحنه انفجار تانکر حمل سوخت در سیرالئون

کشته شدن بیش از ۹۸ نفر از مردم حاضر درصحنه انفجار تانکر حمل سوخت در سیرالئون

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا