جو بایدن: ایران را به خاطر حمایت نظامی از روسیه، حماس و گروه‌های تروریستی پاسخگو خواهیم کرد

جو بایدن: ایران را به خاطر حمایت نظامی از روسیه، حماس و گروه‌های تروریستی پاسخگو خواهیم کرد

جو بایدن: ایران را به خاطر حمایت نظامی از روسیه، حماس و گروه‌های تروریستی پاسخگو خواهیم کرد

دکمه بازگشت به بالا