بایدن در مقاله ای درخواست های آتش بس را رد کرده و خشونت کرانه باختری را محکوم می کند

بایدن در مقاله ای درخواست های آتش بس را رد کرده و خشونت کرانه باختری را محکوم می کند

بایدن در مقاله ای درخواست های آتش بس را رد کرده و خشونت کرانه باختری را محکوم می کند

دکمه بازگشت به بالا