بایدن در بیانیه‌ای درخواست های آتش بس را رد و خشونت در کرانه باختری را محکوم کرد

بایدن در بیانیه‌ای درخواست های آتش بس را رد و خشونت در کرانه باختری را محکوم کرد

بایدن در بیانیه‌ای درخواست های آتش بس را رد و خشونت در کرانه باختری را محکوم کرد

دکمه بازگشت به بالا