بایدن می گوید آمریکا به امنیت اسرائیل و دیگر شرکای منطقه ای متعهد است

بایدن می گوید آمریکا به امنیت اسرائیل و دیگر شرکای منطقه ای متعهد است

بایدن می گوید آمریکا به امنیت اسرائیل و دیگر شرکای منطقه ای متعهد است

دکمه بازگشت به بالا