بایدن، نخستین اقدام علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد

بایدن، نخستین اقدام علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد

بایدن، نخستین اقدام علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد

دکمه بازگشت به بالا