جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت «ایران را آزاد می کنیم، آنها خودشان ایران را آزاد میکنند»

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت «ایران را آزاد می کنیم، آنها خودشان ایران را آزاد میکنند»

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت «ایران را آزاد می کنیم، آنها خودشان ایران را آزاد میکنند»

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!