هشدار بایدن به جمهوری اسلامی:حمله به نیروهای آمریکایی با واکنش قاطعی روبرو خواهد شد

هشدار بایدن به جمهوری اسلامی:حمله به نیروهای آمریکایی با واکنش قاطعی روبرو خواهد شد

هشدار بایدن به جمهوری اسلامی:حمله به نیروهای آمریکایی با واکنش قاطعی روبرو خواهد شد

دکمه بازگشت به بالا