بایدن به جمهوری اسلامی هشدار داد: حمله به نیروهای آمریکایی با واکنش قاطعی روبرو خواهد شد

بایدن به جمهوری اسلامی هشدار داد: حمله به نیروهای آمریکایی با واکنش قاطعی روبرو خواهد شد

بایدن به جمهوری اسلامی هشدار داد: حمله به نیروهای آمریکایی با واکنش قاطعی روبرو خواهد شد

دکمه بازگشت به بالا