بلینکن در سازمان ملل: آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست اما از خود دفاع خواهد کرد

بلینکن در سازمان ملل: آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست اما از خود دفاع خواهد کرد

بلینکن در سازمان ملل: آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست اما از خود دفاع خواهد کرد

دکمه بازگشت به بالا