برزیل به دو ناو جنگی ایران علیرغم فشار آمریکا اجازه پهلوگیری در ریو را داد

برزیل به دو ناو جنگی ایران علیرغم فشار آمریکا اجازه پهلوگیری در ریو را داد

برزیل به دو ناو جنگی ایران علیرغم فشار آمریکا اجازه پهلوگیری در ریو را داد

دکمه بازگشت به بالا