رهبران جهان پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات برزیل را تبریک گفتند

رهبران جهان پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات برزیل را تبریک گفتند

رهبران جهان پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات برزیل را تبریک گفتند

دکمه بازگشت به بالا