وزارت دفاع انگلیس: روسیه احتمالا تمام پهپادهای ساخت ایران را استفاده کرده است

وزارت دفاع انگلیس: روسیه احتمالا تمام پهپادهای ساخت ایران را استفاده کرده است

وزارت دفاع انگلیس: روسیه احتمالا تمام پهپادهای ساخت ایران را استفاده کرده است

دکمه بازگشت به بالا