انتاریوجدیدترین اخبارکانادا

برلینگتون از مردم برای پیشنهاد نام جدید برای پارک رایرسون درخواست همکاری می‌کند

برلینگتون از مردم خواست که برای تغییر نام یکی از پارک‌های موسوم به نام طراح مدارس شبانه‌روزی همکاری کنند

برلینگتون از مردم برای پیشنهاد نام جدید برای پارک رایرسون درخواست همکاری می‌کند

یکی از شهرهای جنوبی انتاریو اعلام کرد که قصد دارد نام پارکی که در حال حاضر به نام معمار سابق سیستم مدارس شبانه‌روزی است را تغییر دهد. برلینگتون از مردم برای پیشنهاد نام جدید برای پارک رایرسون درخواست همکاری می‌کند

برلینگتون از مردم برای پیشنهاد نام جدید برای پارک رایرسون درخواست همکاری می‌کند
برلینگتون از مردم برای پیشنهاد نام جدید برای پارک رایرسون درخواست همکاری می‌کند

شهرداری برلینگتون می‌گوید از مردم می‌خواهد که نام جدیدی برای پارک رایرسون (Ryerson) پیشنهاد کنند. این پارک به نام ایگرتون رایرسون (Egerton Ryerson) نام‌گذاری شده بود که در طراحی هر دو نظام مدارس دولتی و مدارس شبانه‌روزی مشارکت داشته است.

شورای منطقه آموزش محلی به‌طور غیرعلنی به تغییر نام مدرسه دولتی رایرسون در نزدیکی این پارک رأی داد و شورای شهر نیز از این اقدام برای تغییر نام پارک پیروی کرد.

شهرداری برلینگتون می‌گوید که تغییر نام پارک را در پی کشف گورهای دسته‌جمعی در محل مدارس سابق شبانه‌روزی در سراسر کشور و از روی احترام برای شهروندان اقوام بومی انجام می‌دهد.

در ماه جون در گیرودار اقدامات شهرداری‌های سراسر کشور برای حذف تندیس‌ها و تغییر نام کسانی که به تأسیس مدارس شبانه‌روزی کمک کرده بودند ازجمله نخست‌وزیر سابق سر جان ای. مک‌دونالد، یکی از تندیس‌های رایرسون در دانشگاه رایرسون در تورنتو پایین آورده شد.

برلینگتون از مردم برای پیشنهاد نام جدید برای پارک رایرسون درخواست همکاری می‌کند
برلینگتون از مردم برای پیشنهاد نام جدید برای پارک رایرسون درخواست همکاری می‌کند

یکی از شهرهای جنوبی انتاریو اعلام کرد که قصد دارد نام پارکی که در حال حاضر به نام معمار سابق سیستم مدارس شبانه‌روزی است را تغییر دهد. شهرداری برلینگتون می‌گوید از مردم می‌خواهد که نام جدیدی برای پارک رایرسون (Ryerson) پیشنهاد کنند. این پارک به نام ایگرتون رایرسون (Egerton Ryerson) نام‌گذاری شده بود که در طراحی هر دو نظام مدارس دولتی و مدارس شبانه‌روزی مشارکت داشته است. شورای منطقه آموزش محلی به‌طور غیرعلنی به تغییر نام مدرسه دولتی رایرسون در نزدیکی این پارک رأی داد و شورای شهر نیز از این اقدام برای تغییر نام پارک پیروی کرد. شهرداری برلینگتون می‌گوید که تغییر نام پارک را در پی کشف گورهای دسته‌جمعی در محل مدارس سابق شبانه‌روزی در سراسر کشور و از روی احترام برای شهروندان اقوام بومی انجام می‌دهد. در ماه جون در گیرودار اقدامات شهرداری‌های سراسر کشور برای حذف تندیس‌ها و تغییر نام کسانی که به تأسیس مدارس شبانه‌روزی کمک کرده بودند ازجمله نخست‌وزیر سابق سر جان ای. مک‌دونالد، یکی از تندیس‌های رایرسون در دانشگاه رایرسون در تورنتو پایین آورده شد. یکی از شهرهای جنوبی انتاریو اعلام کرد که قصد دارد نام پارکی که در حال حاضر به نام معمار سابق سیستم مدارس شبانه‌روزی است را تغییر دهد. شهرداری برلینگتون می‌گوید از مردم می‌خواهد که نام جدیدی برای پارک رایرسون (Ryerson) پیشنهاد کنند. این پارک به نام ایگرتون رایرسون (Egerton Ryerson) نام‌گذاری شده بود که در طراحی هر دو نظام مدارس دولتی و مدارس شبانه‌روزی مشارکت داشته است. شورای منطقه آموزش محلی به‌طور غیرعلنی به تغییر نام مدرسه دولتی رایرسون در نزدیکی این پارک رأی داد و شورای شهر نیز از این اقدام برای تغییر نام پارک پیروی کرد. شهرداری برلینگتون می‌گوید که تغییر نام پارک را در پی کشف گورهای دسته‌جمعی در محل مدارس سابق شبانه‌روزی در سراسر کشور و از روی احترام برای شهروندان اقوام بومی انجام می‌دهد. در ماه جون در گیرودار اقدامات شهرداری‌های سراسر کشور برای حذف تندیس‌ها و تغییر نام کسانی که به تأسیس مدارس شبانه‌روزی کمک کرده بودند ازجمله نخست‌وزیر سابق سر جان ای. مک‌دونالد، یکی از تندیس‌های رایرسون در دانشگاه رایرسون در تورنتو پایین آورده شد. 

یکی از شهرهای جنوبی انتاریو اعلام کرد که قصد دارد نام پارکی که در حال حاضر به نام معمار سابق سیستم مدارس شبانه‌روزی است را تغییر دهد. شهرداری برلینگتون می‌گوید از مردم می‌خواهد که نام جدیدی برای پارک رایرسون (Ryerson) پیشنهاد کنند. این پارک به نام ایگرتون رایرسون (Egerton Ryerson) نام‌گذاری شده بود که در طراحی هر دو نظام مدارس دولتی و مدارس شبانه‌روزی مشارکت داشته است. شورای منطقه آموزش محلی به‌طور غیرعلنی به تغییر نام مدرسه دولتی رایرسون در نزدیکی این پارک رأی داد و شورای شهر نیز از این اقدام برای تغییر نام پارک پیروی کرد. شهرداری برلینگتون می‌گوید که تغییر نام پارک را در پی کشف گورهای دسته‌جمعی در محل مدارس سابق شبانه‌روزی در سراسر کشور و از روی احترام برای شهروندان اقوام بومی انجام می‌دهد. در ماه جون در گیرودار اقدامات شهرداری‌های سراسر کشور برای حذف تندیس‌ها و تغییر نام کسانی که به تأسیس مدارس شبانه‌روزی کمک کرده بودند ازجمله نخست‌وزیر سابق سر جان ای. مک‌دونالد، یکی از تندیس‌های رایرسون در دانشگاه رایرسون در تورنتو پایین آورده شد. یکی از شهرهای جنوبی انتاریو اعلام کرد که قصد دارد نام پارکی که در حال حاضر به نام معمار سابق سیستم مدارس شبانه‌روزی است را تغییر دهد. شهرداری برلینگتون می‌گوید از مردم می‌خواهد که نام جدیدی برای پارک رایرسون (Ryerson) پیشنهاد کنند. این پارک به نام ایگرتون رایرسون (Egerton Ryerson) نام‌گذاری شده بود که در طراحی هر دو نظام مدارس دولتی و مدارس شبانه‌روزی مشارکت داشته است. شورای منطقه آموزش محلی به‌طور غیرعلنی به تغییر نام مدرسه دولتی رایرسون در نزدیکی این پارک رأی داد و شورای شهر نیز از این اقدام برای تغییر نام پارک پیروی کرد. شهرداری برلینگتون می‌گوید که تغییر نام پارک را در پی کشف گورهای دسته‌جمعی در محل مدارس سابق شبانه‌روزی در سراسر کشور و از روی احترام برای شهروندان اقوام بومی انجام می‌دهد. در ماه جون در گیرودار اقدامات شهرداری‌های سراسر کشور برای حذف تندیس‌ها و تغییر نام کسانی که به تأسیس مدارس شبانه‌روزی کمک کرده بودند ازجمله نخست‌وزیر سابق سر جان ای. مک‌دونالد، یکی از تندیس‌های رایرسون در دانشگاه رایرسون در تورنتو پایین آورده شد.  شهرداری شهر برلینگتون شهرداری شهر برلینگتون شهرداری شهر برلینگتون شهرداری شهر برلینگتون شهرداری شهر برلینگتون شهرداری شهر برلینگتون اخبار تورنتو اخبار تورنتو اخبار تورنتو اخبار تورنتو اخبار تورنتو اخبار تورنتو

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!