کانادا سیاست بازگرداندن پناه‌جویان که پس از آغاز پاندمی وضع شده بود را لغو می کند

کانادا سیاست بازگرداندن پناه‌جویان که پس از آغاز پاندمی وضع شده بود را لغو می کند

کانادا سیاست بازگرداندن پناه‌جویان که پس از آغاز پاندمی وضع شده بود را لغو می کند

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا