کانادا بار دیگر ۴ فرد و ۵ نهاد ایرانی را تحریم کرد

کانادا بار دیگر ۴ فرد و ۵ نهاد ایرانی را تحریم کرد

کانادا بار دیگر ۴ فرد و ۵ نهاد ایرانی را تحریم کرد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!