کانادا امروز شش فرد و نهاد ایرانی را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر تحریم کرد

کانادا امروز شش فرد و نهاد ایرانی را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر تحریم کرد

کانادا امروز شش فرد و نهاد ایرانی را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر تحریم کرد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!