کانادا به دلیل حمله روسیه به اوکراین تحریم های جدیدی علیه بخش دفاعی روسیه اعمال کرد

کانادا به دلیل حمله روسیه به اوکراین تحریم های جدیدی علیه بخش دفاعی روسیه اعمال کرد

کانادا به دلیل حمله روسیه به اوکراین تحریم های جدیدی علیه بخش دفاعی روسیه اعمال کرد

دکمه بازگشت به بالا