سازمان آمار کانادا از افزایش ۱۵،۰۰۰ شغل جدید به اقتصاد و ثبت پایین ترین نرخ بیکاری خبر داد

سازمان آمار کانادا از افزایش 15،000 شغل جدید به اقتصاد و ثبت پایین ترین نرخ بیکاری خبر داد

سازمان آمار کانادا از افزایش ۱۵،۰۰۰ شغل جدید به اقتصاد و ثبت پایین ترین نرخ بیکاری خبر داد

دکمه بازگشت به بالا