سبک زندگی

سبکهای زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی‌گیرد 

سبک زندگی : روانشناسی جنسی : آیا می دانید رژیم غذایی شما بر روابط جنسی تان تاثیر میگذارند؟ روابط جنسی روابط جنسی

سبک زندگی به معنای شیوه زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه است و ‌به علایق، نظرات، رفتارها و جهت‌گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره میکند. روانشناسی جنسی روانشناسی جنسی

این اصطلاح برای اولین بار توسط آلفرد آدلر روان‌شناس اتریشی استفاده شد.

معنای لغوی واژه «زندگی» روشن است اما در تعریف واژه «سبک» در لغت نامه‌ها معانی مختلفی درج شده است. سه رویکرد در تعاریف ارائه شده از واژه «سبک» وجود دارد:

  • تعاریفی که بر ویژگی‌های زیبایی شناختی سبک_تکیه دارند : کیفیت برتر در ظاهر، طراحی یا رفتار.

  • تعاریفی که بر جنبه تمایزبخشی سبک_تأکید دارند وسبک را ویژگی ای برای نشان دادن برتری می‌دانند: اجرا یا انجام اموری که تمایزدهنده فرد یا گروه یا سطحِ خاصی باشد.

  • تعاریفی که تجسم امروزین سبک_ به خصوص ابعاد تجملی_زندگی محسوب میشوند : برتری مدگونه، شیک، مد زودگذر، هوس و میل مفرط، عادت و تجمل، زیاده روی یا ولخرجی.

ترکیب سبک_زندگی این چنین معنا شده ‌است :

  1. روش نوعی زندگی فرد، گروه یا فرهنگ، روش خاصی از زندگی یک شخص یا گروه.

  2. شیوه زندگی یا سبک زیستن که منعکس‌کننده گرایش‌ها و ارزش‌های یک فرد یا گروه است؛ عادات، نگرش‌ها، سلیقه‌ها، معیارهای اخلاقی، سطح اقتصادی و که باهم طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می‌سازند.

سبکهای زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی‌گیرد. موسیقی عامه، تلویزیون، و آگهی‌ها همگی تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می‌کنند. سبک زندگی فرد، اجزای رفتار شخصی او نیست، لذا غیرمعمول نیستند. بیشتر مردم معتقدند که باید سبک زندگی‌شان را آزادانه انتخاب کنند. روانشناسی  روانشناسی    روانشناسی

در بیشتر مواقع مجموعه عناصرسبک زندگی در یک‌جا جمع میشوند و افراد در یک سبک_زندگی مشترک می‌شوند. به نوعی گروه‌های اجتماعی اغلب مالک یک نوع سبک_زندگی شده و یک سبک_خاص را تشکیل می‌دهند. سبکی شدن زندگی با شکل‌ گیری فرهنگ مردم رابطه نزدیک دارد. مثلاً می‌توان شناخت لازم از افراد جامعه را ازسبک زندگی افراد آن جامعه بدست آورد. رابطه جنسی      رابطه جنسی

دکمه بازگشت به بالا