مذاکرات آتش بس غزه با شعله ور شدن خشم از تهاجم اسرائیل به رفح متوقف می شود

مذاکرات آتش بس غزه با شعله ور شدن خشم از تهاجم اسرائیل به رفح متوقف می شود

مذاکرات آتش بس غزه با شعله ور شدن خشم از تهاجم اسرائیل به رفح متوقف می شود

دکمه بازگشت به بالا