طرح توزیع بلیط رایگان حمل و نقل عمومی برای مراجعین شلترها در آستانه تصویب قرار دارد

طرح توزیع بلیط رایگان حمل و نقل عمومی برای مراجعین شلترها در آستانه تصویب قرار دارد

طرح توزیع بلیط رایگان حمل و نقل عمومی برای مراجعین شلترها در آستانه تصویب قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا