پیروی از سیاست واکسن اجباری در پی تعلیق ۲۵۰ کارمند شهرداری تورنتو افزایش پیدا کرد

پیروی از سیاست واکسن اجباری در پی تعلیق 250 کارمند شهرداری تورنتو افزایش پیدا کرد

پیروی از سیاست واکسن اجباری در پی تعلیق ۲۵۰ کارمند شهرداری تورنتو افزایش پیدا کرد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا