فرهاد میثمی از زندان رجایی شهر اعلام کرد که به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد

فرهاد میثمی از زندان رجایی شهر اعلام کرد که به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد

فرهاد میثمی از زندان رجایی شهر اعلام کرد که به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد

دکمه بازگشت به بالا