کارگران نفت به حکومت اخطار دادند که «اگر به سرکوب ادامه دهید، اعتصاب می‌کنیم»

کارگران نفت به حکومت اخطار دادند که «اگر به سرکوب ادامه دهید، اعتصاب می‌کنیم»

کارگران نفت به حکومت اخطار دادند که «اگر به سرکوب ادامه دهید، اعتصاب می‌کنیم»

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!