تهران، میزبان مذاکرات حماس و تایلند و به دنبال راهی برای آزادی گروگان‌ها

تهران، میزبان مذاکرات حماس و تایلند و به دنبال راهی برای آزادی گروگان‌ها

تهران، میزبان مذاکرات حماس و تایلند و به دنبال راهی برای آزادی گروگان‌ها

دکمه بازگشت به بالا