جدیدترین اخباردانش و آموزش

آیا افسردگی بینایی شما را تغییر می دهد؟ آیا افراد افسرده اطلاعات بصری را متفاوت پردازش میکنند؟

آیا افراد افسرده اطلاعات بصری را متفاوت پردازش میکنند؟

آیا افسردگی بینایی شما را تغییر می دهد؟ آیا افراد افسرده اطلاعات بصری را متفاوت پردازش میکنند؟

تحقیقات جدید بیان می کند که افراد افسرده اطلاعات بصری را متفاوت از دیگران پردازش می کنند.

نکات کلیدی :

  • افسردگی عمدتا با تغییرات بیولوژیکی در مغز همراه است که عملکردهای مختلفی از جمله بینایی را تحت تاثیر قرار می دهد.

  • بر اساس تحقیقات جدید، در طول افسردگی، سرکوب کنتراست بینایی کاهش می یابد.

  • ممکن است روزی تست بینایی راهی سریع و ساده برای تشخیص افسردگی فراهم کند، اگرچه تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

افراد افسرده به معنای واقعی دنیا را به شکل متفاوتی می بینند.

برخی تحقیقات نشان می دهد که پردازش بصری در افراد افسرده غیر طبیعی است. هنوز مشخص نیست که آیا این اختلالات دیداری به پردازش شبکیه مربوط است (به عنوان مثال نحوه دریافت اطلاعات بصری در چشم) یا فرآیند غشایی ( مثلا نحوه تفسیر اطلاعات بصری در مغز).

برای پاسخ به سوال بالا، در اینجا میتوانید یک تحقیق جدید که توسط سالملا و همکاران انجام شده و در ماه اپریل نیز در ژورنال روانشناسی و علوم عصبی منتشر شده، به طور خلاصه مظالعه نمایید.

نتایج این تحقیق حاکی از آنست که بیماران مبتلا به افسردگی، بدون القای روشنایی، مقادیری کاهش در کنتراست بصری نشان می دهند. این مساله بدان معناست که اختلالات بصری در افسردگی احتمالا به پردازش های غشایی مربوط است نه پردازش های شبکیه.

در ادامه درباره این مطالعه بیشتر میخوانید، اما در ابتدا به توصیف القای روشنایی و سرکوب کنتراست پردخته شده است. شکل ۱ که در ادامه آمده مربوط به این مورد است. آیا افسردگی بینایی شما را تغییر می دهد؟ آیا افسردگی بینایی شما را تغییر می دهد؟

آیا افسردگی بینایی شما را تغییر می دهد؟
آیا افسردگی بینایی شما را تغییر می دهد؟

القای روشنایی

القای روشنایی به چگونگی تاثیر درخشندگی فضای اطراف بر روشنایی مرکزی اشاره می کند. به تصویر خطای دید بالایی در شکل ۱ نگاه کنید: مربع های مرکزی A و B هر دو به یک رنگ هستند، اما مرکز شکل A تیره تر و مربع وسط شکل B روشن تر دیده می شود. علت این مساله تاثیر روشنایی یا درخشندگی اطراف بر روشنایی بخش مرکزی است.

برای آزمایش القای روشنایی در بیماران بالینی افسرده و گروه کنترل، دو مربع مرکزی که توسط پس زمینه های روشن و تیره احاطه شده بودند در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد و از آن ها خواسته شد که مربع روشن تر را انتخاب کنند. مربع مرکزی و پس زمینه در هر تصویر تفاوت های کم یا زیادی از نظر روشنایی داشتند.

آیا افسردگی بینایی شما را تغییر می دهد؟ آیا افراد افسرده اطلاعات بصری را متفاوت پردازش میکنند؟

سرکوب کنتراست

 

آزمایش دوم مربوط به سرکوب کنتراست بود. سرکوب کنتراست به اثرات محیط اطراف بر تضاد ظاهری الگوی بصری در مرکز اشاره دارد. شکل های پایینی در شکل ۱ راجع به خطای دید را ببینید : همان طور که مشاهده می کنید، برخلاف شکل های A و B که تصویر مرکزی با روشنایی ساده داشتند، شکل های C و D دارای مدولاسیون یا نوسان موج سینوسی (مثلا میله های سیاه و سفید متناوب) هستند. از آن مهم تر، با وجود آن که شکل های C و D کنتراست یکسانی دارند، کنتراست D به نظر بیشتر از کنتراست موجود در شکل C به نظر می رسد. چرا؟

این خطای نوری (که باعث سرکوب کنتراست در شکل C می شود) به این دلیل رخ می دهد که خطوط مربع مرکزی C و مربع بیرونی هم جهت (در جهت یکسانی) هستند. خطوط مربع مرکزی D و مربع پس زمینه اش اما در زوایای متفاوتی (زاویه ۹۰ درجه با یکدیگر) قرار دارند.

برای آزمایش سرکوب کنتراست، دو عکس به شرکت کنندگان نشان داده شد و از آن ها خواسته شد تا شکلی که مرکز و محیط پس زمینه اش کنتراست بیشتری دارند را انتخاب نمایند. تصاویر مرکزی ارائه شده کنتراست بالایی با پس زمینه داشتند و خطوط آن ها نیز هم جهت یا با زاویه ۹۰ درجه نسبت به یکدیگر بود. کنتراست خود تصویر پایین بود. نکته: برخی از اشکال مرکزی بدون هیچ تصویر زمینه ای ارائه شدند.

آیا افسردگی بینایی شما را تغییر می دهد؟ آیا افراد افسرده اطلاعات بصری را متفاوت پردازش میکنند؟

پردازش بصری در افسردگی عمده: نمونه و معیارها

 

پیش از بررسی نتایج، بهتر است در مورد روش های مطالعه و افراد شرکت کننده در آزمایش های بالا اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

شرکت کنندگان شامل ۱۱۱ بیمار مبتلا به افسردگی _۴۶ بیمار مبتلا به افسردگی یکپارچه، ۳۸ بیمار مبتلا به افسردگی دو قطبی و ۲۷ بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با افسردگی_ بودند. نویسندگان همچنین ۲۹ گروه کنترل مشابه را نیر در نظر گرفتند. همچنین یک پیگیری شامل ۷۴ نمونه بیمار نیز ۷ ماه بعد از آزمایش انجام شد. در این پیگیری شرکت کنندگان همان اقدامات را مجددا تکرار کردند.

اقدامات متعددی در این آزمایش استفاده شدند که شامل چندین مصاحبه بالینی ساختاریافته، مقیاس طبقه بندی افسردگی مونتگومری-آسبرگ، پرسشنامه افسردگی II، تست شناسایی اختلالات سوء مصرف الکل و غیره می شد.

همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد، دو آزمایش بصری نیز انجام شد: القای روشنایی و سرکوب کنتراست. در هر دوی این آزمایش ها از روش انطباقی استفاده شد، که شامل تغییر دادن تفاوت میان تصاویر تا زمانی که بیننده قادر به تشخیص و تمایز کنتراست یا روشنایی تصاویر مرکزی نباشد، می شد.

آیا افسردگی بینایی شما را تغییر می دهد؟ آیا افراد افسرده اطلاعات بصری را متفاوت پردازش میکنند؟

پردازش بینایی در افسردگی عمده: نتایج

 

تحلیل داده ها هیچ تفاوتی در درک القای روشنایی بین گروه کنترل و بیماران مبتلا به افسردگی (شامل بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، افسردگی دو قطبی و اختلال شخصیت مرزی) نشان نداد.

هرچند، کاهش قابل توجهی در میزان سرکوب کنتراست در بیماران مبتلا به افسردگی مشاهده شد که در گروه کنترل وجود نداشت.

جمع بندی این مطلب این است که افسردگی عمده پردازش کورتیکال اطلاعات بصری را تغییر می دهد اما تغییری در پردازش شبکیه ایجاد نمی کند. این نتیجه از این مساله ناشی می شود که تصور می شد القای روشنایی با پردازش شبکیه و سرکوب کنتراست با پردازش کورتیکال درگیر است.

به طور ویژه، همان طور که نویسندگان عنوان کرده اند، سرکوب کنتراست در قشر بصری مغز نیازمند برهم‌کنش یک سیگنال تحریک کننده feedforward (با منشا شبکیه) و یک سیگنال بازدارنده feedback (با منشا نواحی کورنیکال بالاتر) است.

هرچند، از آن جا که در آزمایش هایی که از خطای نوری القای روشنایی استفاده می شد، هیچ تفاوتی بین گروه بیماران مبتلا به افسردگی و بیماران بدون افسردگی یافت نشد، به نظر می رسد که کاهش سرکوب کنتراست در افسردگی به دلیل سیگنال بازدارنده feedback از نواحی کورتیکال باشد نه سیگنال ارسالی از شبکیه.

آیا افسردگی بینایی شما را تغییر می دهد؟ آیا افراد افسرده اطلاعات بصری را متفاوت پردازش میکنند؟

نتیجه گیری

 

تحقیق حاضر درک بصری در بیماران مبتلا به افسردگی را از طریق آزمایش القای روشنایی شبکیه و سرکوب کنتراست کورتیکال مورد ارزیابی قرار داد. تنها مقادیری کاهش در سرکوب کنتراست در بیماران مبتلا به افسردگی مشاهده شد، که می تواند توسط پردازش غیر طبیعی اطلاعات بصری در کورتیکال یا قشر مغز توضیح داده شود.

با توجه به یافته های حاضر، (پس از توسعه و دقت بیشتر این آزمایش ها) در آینده احتمال استفاده از تست های بصری برای تشخیص افسردگی وجود دارد.

اگر تصور استفاده از یک آزمون بصری برای تشخیص افسردگی عجیب به نظر می رسد، باید به خاطر داشته باشیم که اختلال افسردگی عمده یک بیماری پیچیده ذهنی است که شامل علائم عاطفی (نظیر ناراحتی، ناتوانی در لذت بردن و بی انگیزگی)، علائم نباتی (مانند خواب، اشتها و تغییر وزن) و علائم شناختی (مانند توجه، تمرکز و مشکلات حافظه) می شود.

علاوه بر آن افسردگی عمده شامل تغییراتی در سطوح انتقال دهنده های عصبی (شامل سروتونین، نوراپی نفرین، دوپامین، گلوتامات، گابا) و ساختارهای زیستی در مغز می شود. در نتیجه ممکن است راه های متعددی برای تشخیص این اختلال وجود داشته باشد. و در نهایت آزمایش های کنتراست دیداری نیز می توانند یک روش ساده و سریع برای آن ارائه دهند.

عوارض افسردگی  عوارض افسردگی  عوارض افسردگی    عوارض افسردگی      عوارض افسردگی

آیا افسردگی بینایی شما را تغییر می دهد؟ آیا افراد افسرده اطلاعات بصری را متفاوت پردازش میکنند؟ بینایی افراد افسرده بینایی افراد افسرده بینایی افراد افسرده  بینایی افراد افسرده

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا