مراسم خاکسپاری اسماعیل مولودی به تظاهرات گسترده و تسخیر ادارات دولتی مهاباد منجر شد

مراسم خاکسپاری اسماعیل مولودی به تظاهرات گسترده و تسخیر ادارات دولتی مهاباد منجر شد

مراسم خاکسپاری اسماعیل مولودی به تظاهرات گسترده و تسخیر ادارات دولتی مهاباد منجر شد

دکمه بازگشت به بالا