نیروهای اوکراینی، برای پیشروی در سمت رودخانه دنیپر تحت کنترل روسیه تلاش می کنند

نیروهای اوکراینی، برای پیشروی در سمت رودخانه دنیپر تحت کنترل روسیه تلاش می کنند

نیروهای اوکراینی، برای پیشروی در سمت رودخانه دنیپر تحت کنترل روسیه تلاش می کنند

دکمه بازگشت به بالا