یوسی کوهن، رئیس سابق موساد: باید ایرانیانی را که در قتل عام ۷ اکتبر دخیل هستند را پیدا کنیم

یوسی کوهن، رئیس سابق موساد: باید ایرانیانی را که در قتل عام ۷ اکتبر دخیل هستند را پیدا کنیم

یوسی کوهن، رئیس سابق موساد: باید ایرانیانی را که در قتل عام ۷ اکتبر دخیل هستند را پیدا کنیم

دکمه بازگشت به بالا