رویترز: دو روز پیش از آتش‌سوزی اوین نیروی ضد شورش در زندان مستقر شد و شروع به تحریک زندانیان کردند

رویترز: دو روز پیش از آتش‌سوزی اوین نیروی ضد شورش در زندان مستقر شد و شروع به تحریک زندانیان کردند

رویترز: دو روز پیش از آتش‌سوزی اوین نیروی ضد شورش در زندان مستقر شد و شروع به تحریک زندانیان کردند

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!