الزامات تست مولکولی برای سفرهای کوتاه تر از ۷۲ ساعت به زودی لغو خواهد شد

الزامات تست مولکولی برای سفرهای کوتاه تر از 72 ساعت به زودی لغو خواهد شد

الزامات تست مولکولی برای سفرهای کوتاه تر از ۷۲ ساعت به زودی لغو خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا