جدیدترین اخبارجهان

روسیه از سلاح های «قاچاق شده توسط ایران» در اوکراین استفاده می کند

ایران از طریق شبکه های قاچاق زیرزمینی برای جنگ روسیه در اوکراین سلاح قاچاق می کند

روسیه از سلاح های «قاچاق شده توسط ایران» در اوکراین استفاده می کند

شبه نظامیان عراق می گویند که موشک های ضد تانک و آر پی جی از طریق شبکه های مخفی در عراق تأمین می شود.

طبق گفته اعضای گروه شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران و سرویس های اطلاعاتی منطقه ای که به گفته شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران و سرویس‌های اطلاعاتی منطقه‌ای که از این روند آگاه هستند روسیه برای فعالیت های جنگی خود در اوکراین مهمات و سخت‌افزار نظامی تأمین شده از عراق را با کمک شبکه‌های قاچاق سلاح ایران دریافت می‌کند.

گاردین مطلع شده است که با کاهش توان نظامی و تزلزل عملیات مسکو در ماه گذشته برخی تسلیحات شامل آر‌پی‌جی و موشک های ضد تانک و همچنین سامانه های راکت انداز طراحی شده برزیلی از عراق به روسیه فرستاده شده اند. علاوه بر این یک سامانه موشکی باور ۳۷۳ ساخت ایران، مشابه اس-۳۰۰ روسی، از سوی مقامات تهران به مسکو اهدا شده است.

استفاده از دنیای زیرزمینی قاچاق اسلحه حاکی از یک تغییر چشمگیر در استراتژی روسیه در شرایطی است که مسکو ناچار است به دلیل تحریم‌های جدید ناشی از حمله به اوکراین بیش از پیش به ایران به عنوان متحد نظامی خود در سوریه تکیه کند.

روسیه از سلاح های «قاچاق شده توسط ایران» در اوکراین استفاده می کند
روسیه از سلاح های «قاچاق شده توسط ایران» در اوکراین استفاده می کند

شبه نظامیان عراق می گویند که موشک های ضد تانک و آر پی جی از طریق شبکه های مخفی در عراق تأمین می شود. طبق گفته اعضای گروه شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران و سرویس های اطلاعاتی منطقه ای که به گفته شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران و سرویس‌های اطلاعاتی منطقه‌ای که از این روند آگاه هستند روسیه برای فعالیت های جنگی خود در اوکراین مهمات و سخت‌افزار نظامی تأمین شده از عراق را با کمک شبکه‌های قاچاق سلاح ایران دریافت می‌کند. گاردین مطلع شده است که با کاهش توان نظامی و تزلزل عملیات مسکو در ماه گذشته برخی تسلیحات شامل آر‌پی‌جی و موشک های ضد تانک و همچنین سامانه های راکت انداز طراحی شده برزیلی از عراق به روسیه فرستاده شده اند. علاوه بر این یک سامانه موشکی باور ۳۷۳ ساخت ایران، مشابه اس-۳۰۰ روسی، از سوی مقامات تهران به مسکو اهدا شده است. استفاده از دنیای زیرزمینی قاچاق اسلحه حاکی از یک تغییر چشمگیر در استراتژی روسیه در شرایطی است که مسکو ناچار است به دلیل تحریم‌های جدید ناشی از حمله به اوکراین بیش از پیش به ایران به عنوان متحد نظامی خود در سوریه تکیه کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا