محمدجواد ظریف، می خواهد که کشورش درگیر جنگ مستقیم با اسرائیل یا آمریکا نشود

محمدجواد ظریف، می خواهد که کشورش درگیر جنگ مستقیم با اسرائیل یا آمریکا نشود

محمدجواد ظریف، می خواهد که کشورش درگیر جنگ مستقیم با اسرائیل یا آمریکا نشود

دکمه بازگشت به بالا