کمپین اینترنتی برای اخراج سفرا یا نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی به بیش از ۱۷۰ هزار امضا رسید

کمپین اینترنتی برای اخراج سفرا یا نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی به بیش از ۱۷۰ هزار امضا رسید

کمپین اینترنتی برای اخراج سفرا یا نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی به بیش از ۱۷۰ هزار امضا رسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!