نشست سران گروه ۷؛ گروه هفت بر ادامه حمایت بی‌پایان از اوکراین تاکید دارد

نشست سران گروه ۷؛ گروه هفت بر ادامه حمایت بی‌پایان از اوکراین تاکید دارد

نشست سران گروه ۷؛ گروه هفت بر ادامه حمایت بی‌پایان از اوکراین تاکید دارد

دکمه بازگشت به بالا