بنی گانتز پیشنهادی را برای تحقیقات دولتی در مورد تهاجم ۷ اکتبر و جنگ غزه ارائه می کند

بنی گانتز پیشنهادی را برای تحقیقات دولتی در مورد تهاجم 7 اکتبر و جنگ غزه ارائه می کند

بنی گانتز پیشنهادی را برای تحقیقات دولتی در مورد تهاجم ۷ اکتبر و جنگ غزه ارائه می کند

دکمه بازگشت به بالا